al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
alПредставяне на алманаха Достоевски: мисъл и образ том 1
КОНСТРУИРАНЕ НА ОБЩНОСТ

(Слово на Е. Димитров на премиерата на алманаха "Достоевски: мисъл и образ", т. 1)