ПРОТОКОЛ № 10

На 14 януари 2013 г., понеделник, от 17 ч. се състоя редовно заседание на Българско общество "Ф. Достоевски". Присъстваха около 30 души; забележимо беше присъствието на голяма група учени - представители на ръководството на БАН и на колеги на докладчика, между които акад. В. Дренски, акад. Ал. Петров, чл. кор. С. Куюмджиева, чл. кор. Ю. Ревалски, проф. А. Славова, проф. Т. Грамчев, проф. Р. Ковачева, проф. А. Ескенази.

На заседанието акад. Петър Попиванов говори на тема: "Настася Филиповна: опит за психологически портрет".

След доклада, поставил за първи път на заседанията на Обществото проблема за женските образи в творчеството на Достоевски, се разгоря жива и интересна дискусия, в която докладчикът доразви своите тези.

Акад. Ал. Петров зададе въпроса не е ли търсила Н. Филиповна съзнателно смъртта си чрез непрестанното заиграване с княза и Рогожин.

П. Попиванов отговори, че това е една интересна мисъл при по-пълното разкриване на образа й.

Стоян Асенов отбеляза особеното очарование на образа на Настася Филиповна, дължащо се донякъде на това, че всеки мъж оглупява пред една красива жена; и, наистина, от образа на Настася Филиповна читателят като че се вцепенява и загубва способността си за анализ.

Е. Димитров подчерта важността на имената в света на Достоевски - в неговото творчество няма случайни имена, те не само значат, но донякъде са и олицетворение, кондензация на съдбата на героите. Това е голяма тема, достойна не само за статия, но и за монография (не може да не се отбележи книгата "По вехам имен" на М. Алтман). Тук обаче трябва да обърнем внимание поне на това, че пълното лично име на Настася - Анастасия - означава "възкресена" (т.е. българското съответствие на "Анастасия" е "Възкресия"). Въпросите към докладчика са: възможно ли е възкресението за Настася Филиповна? Как докладчикът ще завърши изречението: "Настася Филиповна е..."

П. Попиванов отговори, че според него възкресението за Настася Филиповна е невъзможно и това се вижда от последната сцена на романа, където Рогожин и княз Мишкин са се надвели над мъртвия труп на героинята. Настася Филиповна е един забележителен образ в творчеството на Достоевски, който поставя множество въпроси и загадки.