ПРОТОКОЛ № 2

На 9 януари 2012 г., понеделник, се проведе първото редовно заседание на Българско общество „Ф. Достоевски”. Поради дублиране на ангажиментите на Националната библиотека, заседанието се състоя по изключение не в заседателната зала, а в читалня № 3 (периодика). Залата беше препълнена, имаше правостоящи, общо – около 40–50 души.

Заседанието бе открито в 18.15 ч. от Е. Димитров, който по изключение изпълни функциите и на водещ, и на докладчик.

Докладът на тема: „Срещата у Достоевски” предизвика голям интерес и разгорещени дебати, породени навярно от това, че темата е съвършено нова и оригинална. Дискусията трая около час. Думата взеха много от присъстващите – както учени и преподаватели, така и студенти.

Красимир Делчев изказа пожелание темата да бъде развита и в нея да бъдат обхванати всички случаи на срещи в света на Достоевски. Отговорът бе, че това е невъзможно да стане в един доклад, но че такива са намеренията на автора за някой от бъдещите му трудове.

Ученикът Георги Стоянов, дошъл от Казанлък специално за заседанието, зададе въпрос („Защо в „Бесове” всички герои отиват при Кирилов?”), на който докладчикът чистосърдечно си призна, че не е в състояние да отговори.

Христо Манолакев запита как стои проблемът за срещата при, да речем, Толстой, и дали казаното от докладчика не може да бъде отнесено към всеки писател? Отговорът бе, че за всеки автор е необходимо да се правят отделни изследвания; споделено бе наблюдението, че в „Божествена комедия” на Данте авторът бива воден в Ада от Вергилий, а в Рая – от Беатриче, двамата водачи на поета не се срещат, а това също е важно.

Здравко Попов сподели, че е изключително удовлетворен от доклада и дискусията.

Е. Димитров благодари за проявения интерес към доклада, за зададените въпроси и изказаните препоръки и допълнения.

Беше предложено и се реши от следващото заседание заседанията да бъдат водени от отделен председателстващ. Приети бяха нови заявления за членство в Българско общество „Достоевски”.

Заседанието бе закрито в 20 ч. поради затваряне на Националната библиотека.