DSCF
DSCF
DSCF
DSCF
DSCF
DSCF
DSCF
DSCF
DSCF
DSCF

ПРОТОКОЛ № 21

На 7 април 2014 г. в заседателната зала на НБКМ се състоя редовно заседание на Българско общество "Достоевски" с участието на гост-лектора Анастасия Гачева (Москва). Заседанието бе добре посетено, присъстваха 26 души.

Е. Димитров откри заседанието в 17.13 ч., след което представи госта на Обществото А. Гачева не само като учен със собствено присъствие, но и като дъщеря на Георги Гачев (1929-2008), която през последните години полага много усилия за наследството на известния руски учен от български произход. Председателстващият запозна присъстващите с инициативите на БОД в чест на 85-годишнината на Г. Гачев: с активното участие на А. Гачева и сътрудничеството на НБКМ БОД организира кръгла маса (8 април 2014 г., 14.00 ч.), изложба (8 април, 17.00 ч.) и публична лекция на А. Гачева в СУ "Св. Климент Охридски" (9 април, 11.00 ч.).

Анастасия Гачева се обърна (17.21 ч.) към присъстващите на български език, но се извини за това, че не ползва активно родния език на дядо си Димитър Гачев (1902-1946), поради което изнесе на руски език доклада си на тема: "Достоевски и Тютчев: художествени и историософски паралели".

В кратката дискусия след доклада, който завърши в 18.30 ч., участваха А. Лешков, Н. Кръстева, Е. Димитров. Нева Кръстева постави въпроса дали националната парадигма, в която бяха поставени Достоевски и Тютчев, е единствената? Ние не можем да изключим европейския контекст; има ли друга обединителна идея между тях? А. Гачева отговори, че, безусловно, такава връзка има. И двамата - както Достоевски, така и Тютчев, - многократно отправят силна критика към Русия. Достоевски е повлиян от редица произведения на европейската литература, а Тютчев взема много от немските романтици. Не може да не се отбележи и това, че Митя Карамазов цитира Шилер в превод на Тютчев, а Достоевски използва образа на насекомото (у Шилер - "червей") отново в превод на Тютчев.

В края на заседанието А. Гачева, която подаде молба за редовно членство в БОД, изказа своите благодарности към Българско общество "Достоевски", което има свое лице. Обществото работи реално, твърде вдъхновяващо е присъствието на философията в неговата работа - подчерта тя.

"Дошла съм да се поклоня на родината на предците си" - завърши А. Гачева.