al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al

ПРОТОКОЛ № 23

На 15 октомври 2014 г., сряда, от 17 ч. в залата на Национална библиотека "Св.св. Кирил и Методий" се състоя премиера на първия том от Алманаха на Българско общество "Достоевски", именуван "Достоевски: мисъл и образ".

Неформалната научно-културна общност (с вече 75 редовни члена) е партньор на Националната библиотека - домакин на редовните месечни заседания на Обществото, както и на други негови инициативи през последните 3 години, за което време то се утвърди като авторитетен и престижен обществен и културен форум.

Събитието бе открито от проф. д.ф.н. Боряна Христова - директор на Националната библиотека, която изтъкна своето удовлетворение от продуктивното сътрудничество с Българско общество "Достоевски" и даде много висока оценка за Алманаха като цяло, отбелязвайки личното си пристрастие към раздела с документи и протоколи, както и към публикуваните материали от кръглата маса "Памет и паметници". В отговора си доц. д-р Емил Димитров, председател на Обществото, благодари на Националната библиотека за нейното гостоприемство и разбиране и в памет на доайена на Обществото проф. Петър Петров предаде като дар за Библиотеката солидния том "Достоевский. Материалы и исследования", т. 20 (в тома посмъртно е публикувана статия на П. Петров).

Алманахът бе представен от проф. Н. Богомилова, а своите впечатления от общия успех споделиха акад. П. Попиванов, проф. В. Канавров, проф. Р. Коларов, доц. Хр. Манолакев, д-р Ст. Асенов и др.

Е. Димитров, главен редактор на Алманаха и председател на международната редколегия, в която участват авторитетни учени от цял свят, благодари за изказаните високи оценки и очерта плана за работа на Обществото през неговия четвърти сезон (2014/2015).