DSCN
DSCN
DSCN
DSCN
DSCN
DSCN
DSCN
DSCN
DSCN
DSCN
DSCN
DSCN
DSCN

ПРОТОКОЛ № 25

На 1 декември 2014 г. в залата на Национална библиотека "Св.св. Кирил и Методий" се състоя редовното заседание на Българско общество "Достоевски" (№ 25). То всъщност беше и юбилейно, понеже на него се отбеляза третата годишнина от основаването на Обществото. Заседанието бе открито в 17.15 ч. от председателя на Обществото Е. Димитров, който прочете две приветствия - от бившия научен секретар на International Dostoevsky Society Стефано Алое и от сегашния - Жорди Мориляс. Председателстващият изтъкна, че истинският отчет за дейността на Обществото през този период е излезлият вече първи том на алманаха "Достоевски: мисъл и образ". Неговото наличие е основание за промяна в Устава на Българско общество "Достоевски"; при създаване на Обществото нямаше идея за алманаха, за него дори не можеше да се мечтае. Поправката в Устава, касаеща чл. ... от него, бе приета единодушно от присъстващите (17.25 ч.).

След официалната част Емил Димитров изнесе доклад на тема "Името у Достоевски" (17.30 - 18.25).

Нева Кръстева откри дискусията, като подчерта, че "в името се вижда една музикална закономерност, името има глас". Тя зададе въпрос за името Лиза в произведенията на Достоевски. Е. Димитров отговори, че Лиза е онова женско име у Достоевски, което не може да бъде възведено към един и същ женски тип, то се отнася едновременно към няколко типа. Лиза - това е разноликостта на жената, израз на нейната подвижност и неуловимост; Лиза е и непосредствената връзка с традицията на руската литература ("Нещастната Лиза" на Карамзин). "Лиза" трябва да бъде мислена отделно, като самостоятелен екскурс към проблематиката на името у Достоевски.

Нина Димитрова зададе въпрос във връзка с конструирането на името на Расколников: доколко то звучи на руски? Е. Димитров отговори, че в пълната си, разгърната форма името е конструирано тъкмо от руския език, то е негов отглас и звук. Същевременно, на русите, потопени в стихията на езика, им е трудно да "чуят" името, по-точно - да го интерпретират, за което винаги е необходима известна дистанция.

Андрей Лешков обърна внимание върху важното разделение между "значение" и "звучене" на името. Това са два различни равнища, отразяващи двете природи на името, установени още в античността - "по природа" ("kata physin") и "по закон" ("kata nomos"). При Достоевски тези два момента са свързани, а не са противопоставени контрадикторно. Интересна аналогия би било сравнението с олтарните изображения на Пиеро делла Франческа в катедралата на Арецо. Там едно и също лице е дадено едновременно в различни ракурси, представя се като различно лице.

Заседанието бе закрито в 19.20 ч.