DSCN
DSCN
DSCN
DSCN
DSCN
DSCN
DSCN
DSCN
DSCN
DSCN

ПРОТОКОЛ № 27

На редовното заседание на Българско общество "Достоевски", проведено на 2 февруари 2015 г., присъстваха 15 души.

Заседанието бе открито в 17.10 ч., след което думата бе дадена на Христо Манолакев, изнесъл доклад на тема: "Сюжетът на убийството в романа "Престъпление и наказание".

Петър Попиванов припомни, че според Дмитрий Мережковски във "Вечните спътници" Расколников не е извършил никакво убийство, а всичко се е случило виртуално.

Христо Манолакев отговори: В писанията на руската религиозно-философска мисъл най-малко се говори тъкмо за "Престъпление и наказание", което е истински парадокс. Защо Вячеслав Иванов говори за Хромоножка, но не казва нищо за Лизавета Ивановна? Епилогът дава друга перспектива на романа, без него той е квази-детектив.

Нева Кръстева сподели мисли за мястото на юродивия в славянската култура; оти образ минава не само през Пушкин, но и през Мусоргски, който разкрива този образ чрез "плачещите" речитативи. У нас аналогичен образ е Мунчо у Вазов, на Запад това е шутът. Тя постави и въпроса: дали Расколников изобщо има отношение към "световната хармония", той може да даде нов ред. Хр. Манолакев отговори, че няма наблюдения за целия славянски свят. Юродивият е идиот, болен човек. Лизавета не избира да е юродива, тя е такава. От друга страна юродивият е дете на св. Богородица. Юродиви има и днес те отново се появиха. Така например имах един случай в Киев, където един юродив беше бос в снега. Аз му дадох пари, след което се раздаде вой от всички страни. Юродивият познава кой е чист и кой - не. Н. Кръстева отново зададе въпроса си: Расколников изповядва ли идеята за "световната хармония"? Дали сънят е предупреждение или е знак за разпада на световната хармония? Хр. Манолакев отговори, че Порфирий Петрович е циник и той изобщо не забелязва втората личност на Расколников. Н. Кръстева възрази, че Порфирий Петрович е много мек с Расколников, той е носител на държавността, на реда и съвсем не е толкова демоничен, колкото го представя докладчикът. Хр. Манолакев отговори, че Порфирий Петрович многократно е престъпвал, но не е посмял да отиде нататък. У Порфирий имаме много недоизказани неща. Н. Кръстева запита: Защо сме толкова пристрастни към Расколников? Хр. Манолакев отговори, че филологът не може да има любим образ и герой. Н. Кръстева запита: Каква е връзката с "Бесове"? Хр. Манолакев отговори, като даде пример с връзката Лизавета - Хромоножка.

Михаил Бушев зададе въпроса: Каква е връзката между 10-те Божи заповеди и мисловната готовност на героя да убие? Хр. Манолакев отговори, че за Достоевски убийството е било необходимо от гледна точка на противопоставянето рационално-ирационално. Достоевски иска да напише съвременен, а не философски роман. "Престъпление и наказание" става философски роман в рецепцията. Тук има и едно идеологическо съперничество: Чернишевски призовава Русия "к топору", и ето ви отговора. Само в този роман убийството е търсено съзнателно, а не е изначално зададено. Свидригайлов е двойник на Расколников, от който последният непрекъснато бяга.

Емил Димитров изказа удовлетворението си, че най-вероятно под влияние на нашите срещи Хр. Манолакев е преосмислил гледната си точка за епилога на романа, което е знак за откъсването му от "догмите" на бахтинизма. За "Престъпление и наказание" не се говори толкова в руската религиозно-философска мисъл понеже към началото на ХХ в. този роман се смята за повече или по-малко "безпроблемен", той е най-успешният роман на Достоевски и първият, "открит" от критиката. Връзката на романа с "Бесове" е многопланова и дълбока

Заседанието бе закрито в 18.40 ч.