ПРОТОКОЛ № 4

На 5 март 2013 г., понеделник, от 17 ч. в заседателната зала на НБКМ се състоя редовно заседание на Българско общество "Ф. Достоевски". Залата бе пълна, присъстваха не само членове на БОД, но и други гости (общо - около 40 души). Заседанието бе открито в 17.15 ч. от Е. Димитров, който подробно представи първия чуждестранен гост на Обществото, изпълнителният секретар на International Dostoevsky Society Стефано Алое (Верона, Италия).

В отговора си Ст. Алое благодари за поканата и топлото посрещане и изрази убеждението на ръководството на IDS за това, че "най-важното събитие, което се е случило през последните години в живота на Международното общество, това е създаването и дейността на Българското общество". Италианският гост изрази надеждата си, че с течение на времето Обществото ще надрастне националните си рамки и ще се превърне в регионално общество.

След това Ст. Алое изнесе доклад на тема: "Дяволът на Иван, Великият Инквизитор и Ахасфер на Кюхелбекер: за един възможен източник на Братя Карамазови". Докладчикът говори на руски, като периодично думите му бяха превеждани и разяснявани, което се налагаше поради трудността на проблематиката и това, че част от присъстващите не владеят руски.

След доклада Е. Димитров коментира, че присъстващите имаха удоволствието да чуят един новаторски доклад, подготвен на много високо научно равнище, но същевременно изрази своите резерви към някои от постановките на автора и вероятността за пряко влияние на Кюхелбекер върху Достоевски в една проблематика, която съвсем не е била нова за него.

Л. Димитров се спря на темата за Ахасфер в българската поезия, както и на преводите на български на Кюхелбекер и другите поети от Пушкиновия кръг.

Христо Манолакев се изказа много ласкаво за изнесения доклад, както изобщо и за научната дейност на Ст. Алое, когото препоръча като най-добрия познавач на творчеството на Кюхелбекер.

Докладчикът благодари за вниманието, с което беше изслушан, както и за гостоприемството от страна на Българско общество "Достоевски".

В края на заседанието Е. Димитров разказа за останалата програма от посещението на Ст. Алое, а именно, че в сряда, 7 март, ще бъде основан първия филиал на Обществото в Търново и покани всички присъстващи на организираната от Обществото кръгла маса на тема "Памет и паметници", която ще се проведе на същото място в Националната библиотека на 8 март 2012 г., четвъртък, от 10 ч.

Бяха приети нови заявки за редовно членство в Българско общество "Достоевски" (акад. П. Попиванов и др.) Заседанието бе закрито в 18.40 ч.