Протокол № 6

На 7 май 2012 г., понеделник, от 17.00 ч. в залата на НБКМ се състоя поредното заседание на Българско общество "Достоевски" - първото, посветено на отражението на творчеството на руския писател в изкуството. Заседанието бе председателствано от Людмил Димитров, който в пространното си встъпление очерта в общи линии спецификата на присъствието на Достоевски (който всъщност не е писал отделни драматургични произведения) върху театралната сцена и живот.

Проф. Надежда Сейкова - гост на Обществото - прочете своя текст "Моите срещи с Достоевски на театралната сцена".

Актьорът проф. Петър Петров - доайен на Обществото - специално за заседанието бе подготвил монолога на Мармеладов от "Престъпление и наказание". Преди вдъхновеното си изпълнение актьорът и преподавател по сценична реч в НАТФИЗ се пошегува, че навремето е играл Расколников, но сега повече на възрастта му приляга ролята на Мармеладов.

Изпълнението му бе изпратено с бурни аплодисменти от присъстващите над 20 души, по чиято оценка заседанието бе сред най-интересните досега.