ПРОТОКОЛ № 7

На 3 октомври 2012 г., сряда, от 17 ч. се състоя първото заседание на Българско общество "Достоевски" за втория сезон (2012/2013 г.) от неговото съществуване. След пауза по обективни причини, заседанието бе открито от президента на Обществото Е. Димитров, който помоли присъстващите с едноминутно мълчание да почетат паметта на проф. Петър Петров, доайенът на Обществото, споминал се скоропостижно на 12 август 2012 г., след което прочете текста в негова памет "Жрец на словото".

Е. Димитров даде думата на Людмил Димитров, който в качеството си на председателстващ заседанието представи на присъстващите (18 души) докладчика доц. Христо Манолакев.

Във встъплението си докладчикът подчерта, че на темата - "Случаят Свидригайлов" - вече е посветил няколко публикации, като специално би искал да отбележи публикацията на руски език в алманаха "Достоевский и мировая культура" и като използва случая, благодари на Е. Димитров за съдействието при нейната реализация. Чрез доклада и бъдещата му публикация докладчикът се надява да систематизира и да завърши своите занимания с този интересен и обикновено пренебрегван от изследователите образ на Достоевски.

В дискусията след интересната лекция участваха Л. Димитров, П. Попиванов, Ст. Асенов, Е. Димитров и др.

Стоян Асенов предложи в бъдеще сбирките на Обществото да бъдат оповестявани и чрез разлепянето на афиши. Предложението му бе прието без възражения.