obshtestvo_poster.jpeg

5 декември 2011, 18.00 ч. - В зала № 1 на СУ "Св. Климент Охридски" се състоя "Вечер в памет на Ф. Достоевски" (във връзка със 190-годишнината от рождението на писателя) и същевременно се проведе учредителното събрание на Българско общество "Достоевски" (БОД). Присъстваха над 50 души - учени, общественици, много студенти. Председателстващият събранието д-р Иван Колев (Философски факултет на СУ) откри вечерта и представи д-р Е. Димитров, който изнесе лекция на тема "Онтопоетиката на Достоевски".

След това проф. Нонка Богомилова, главен редактор на сп. "Философски алтернативи", представи специалния брой на списанието (2011, № 3), посветен на юбилея на писателя. Е. Димитров разказа за идеята за създаване на БОД, за неговите цели и задачи. На присъстващите предварително бяха раздадени копия от проектоустава, както и листове (молби), на които те, при изявено желание за встъпване в Обществото, могат да впишат имената си, професията, институцията и своя e-mail за връзка. На учредителната сбирка бяха подадени 42 заявления за встъпване в Обществото (от тях - 15 студенти). След това свободно записалите се гласуваха и приеха с абсолютно единодушие Устава на БОД. След като по този начин Обществото беше вече конституирано Е. Димитров прочете пристигналите приветствия от страна на: проф. Дебора Мартинсен (САЩ) - президент на International Dostoevsky Society, проф. Владимир Захаров (Русия) - вицепрезидент на IDS, и Стефано Алое (Италия) - научен секретар на IDS. Думата бе дадена на присъстващите.

Проф. Боряна Христова, директор на Национална библиотека "Св.св. Кирил и Методий" предложи редовните заседания на Обществото да бъдат провеждани в заседателната зала на Библиотеката. Актьорът проф. Петър Петров (НАТФИЗ) горещо акламира инициативата за създаване на Българско общество "Достоевски". Председателстващият събранието д-р Иван Колев предложи да бъде избран Управителен съвет на Обществото с членове проф. дфн Нина Димитрова, доц.д-р Людмил

Димитров и д-р Емил Димитров. След избирането им проф. дфн Нина Димитрова предложи за председател (президент) на БОД да бъде избран д-р Емил Димитров, за когото гласуваха

всички 42 члена на Обществото. Учредителното събрание на БОД беше закрито в 20.15 ч. със слово на новоизбрания председател, който предложи редовните заседания да се провеждат всеки първи работен понеделник на месеца.

7 декември 2011 - в предаването "12+3" на програма "Хоризонт" на Националното радио (водещ - П. Волгин) за първи път в националните медии бе представено новосъздаденото Българско

общество "Достоевски".

8 декември 2011 - в предаването "Графити по въздуха" на програма "Хоризонт" гост бе Е. Димитров. Разговорът с водещия Л. Цветков бе посветен на творчеството на Достоевски и неговата актуалност в съвременността.

9 януари 2012, 18.00 ч. - Първо редовно заседание на БОД (реално - второ след учредителното събрание). Поради дублиране на ангажименти на НБКМ заседанието се проведе не в заседателната зала на Националната библиотека, както беше обявено, а в читалня № 3, което, несъмнено, се отрази върху особената атмосфера на сбирката. Поради необходимостта от време, за което Обществото да влезе "в ритъм", по изключение отново лекция изнесе президентът на БОД. Дискусията бе прекъсната малко преди 20 ч. заради работното време на Библиотеката; ето защо бе решено занапред заседанията да започват в 17 ч.

18 януари 2012 - Информация за учредяването на Българско общество "Достоевски", съпроводена с подробен фоторепортаж, е публикувана в най-популярния руски блогохостинг (3-4 хиляди посещения на ден): http://podosokorskiy.livejournal.com/1504674.html

В сп. "Философски алтернативи" (2012, № 3) е публикуван текстът "В София бе основано Българско общество "Достоевски"

5-8 март 2012 - Българско общество "Достоевски" организира поредица от инициативи, свързани с пребиваването в България по покана на Обществото на Стефано Алое (Верона, Италия),

изпълнителен секретар на International Dostoevsky Society.

5 март 2012 - Ст. Алое изнесе лекция на редовното заседание на Обществото (вж. протокола от заседанието), както и лекция в СУ "Св. Климент Охридски" пред студенти русисти.

6 март 2012 - Ст. Алое изнесе публична лекция в ПУ "Паисий Хилендарски".

7 март 2012 - Българско общество "Достоевски" съвместно с Народна библиотека "П.Р. Славейков" - В. Търново и Къща-музей "Емилиян Станев" организираха среща-разговор на тема "Достоевски и съвременността" с познавачи и почитатели на творчеството на руския писател във Велико Търново. Срещата, с участието на Стефано Алое и Емил Димитров, се проведе на 7 март, сряда, от 17,00 ч. в читалнята на НБ "П.Р. Славейков" - Велико Търново (ул. "Иванка Ботева" № 2). Дискусията бе открита от Радка Пенчева, уредник на музей "Е. Станев", след което Е. Димитров разказа за създаването на БОД, за неговите цели и задачи. След това Ст. Алое говори за дейността на International Dostoevsky Society, за симпозиумите и изданията му, за международната общност, към която се присъединяват и българските специалисти и познавачи.

В края на срещата се учреди търновски филиал на Българско общество "Достоевски" - първият в страната извън София. Приети бяха 4 заявления за членство в БОД.

8 март 2012 г., четвъртък - Българско общество "Достоевски" съвместно с Институт за литература - БАН и Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" организира публична дискусия на тема "Памет и паметници", състояла се в заседателната зала на НБКМ. Участниците в дискусията бяха

приветствани от домакина проф. Б. Христова, която изтъкна продуктивността на сътрудничеството с Българско общество "Достоевски", след което Анета Дончева, зам.-директор на НБКМ, представи филм за паметника на Ф. Достоевски в Добрич. Дискусията бе открита от Е. Димитров, който постави въпроса за това дали БОД да издигне идеята за изграждане на паметник на Достоевски в София и очерта проблемното поле на дискусията. Водещият представи участниците, като обърна

вниманието на присъстващите върху студента II курс философия Валентин Калинов, член на БОД; "запомнете това име" - каза той. В дискусията участваха Стефано Алое, В. Канавров, В. Калинов, В. Чернокожев, Н. Аретов, К. Зографова, Р. Пенчева. От присъстващите се изказаха П. Петров, Хр. Манолакев, Л. Димитров, Л. Савова - членове на БОД. Дискусията бе записана и качена на сайта на Института за литература.

13 март 2012 - В предаването "12+3" на програма "Хоризонт" бе излъчен записът на разговор със Стефано Алое и Е. Димитров.

В сп. "Библиотека" (2012, № 2, с. 28) е публикуван репортаж за кръглата маса "Памет и паметници"

7 май 2012 - Проведе се шестото поред заседание на БОД, посветено на театъра и организирано от проф. П. Петров; с него завърши първият сезон от живота на Обществото. Опитът показа, че

най-подходящото време за заседания на БОД е от октомври до май.

12 август 2012 - В София скоропостижно почина проф. Петър Петров (1939-2012) - един от основателите и доайен на Българско общество "Достоевски"

3 октомври 2012 - Първо заседание на Българско общество "Достоевски" за втория сезон (2012/2013) от неговото съществуване

3 декември 2012 - на редовното заседание на БОД бе отбелязана първата негова годишнина

28 декември 2012 - на сайта "Двери на православието" е публикувано интервю с Е. Димитров по повод първата годишнина от създаването на Българско общество "Достоевски": вж. http://dveri.bg/a9rw8

8 януари 2013 - Същото интервю е публикувано и на руски на авторитетния и популярен сайт Livejournal: вж. http://podosokorskiy.livejournal.com/3271347.html

28 март 2013 - По лична покана на актьора Вельо Горанов, редовен член на БОД, към всички членове на Обществото, бе посетен моноспектакъла "Легенда за Великия инквизитор" в театър

"Сълза и смях". След представлението членове на Обществото имаха възможността да се видят лично и да поговорят "на чаша бира" с известния актьор-мим-режисьор.

13 май 2013 - Последно заседание (№ 14) на Българско общество "Достоевски" за сезон 2012/2013

8-14 юли 2013 - В Москва се проведе XV Международен симпозиум на International Dostoevsky Society. На най-авторитетния световен форум Българско общество "Достоевски" бе представено

от Емил Димитров и Владимир Донев.

11 юли 2013 - На Асамблеята на International Dostoevsky Society Българско общество "Достоевски" официално бе прието за асоцииран член на IDS.

8 август 2013 г. - в бюлетина "Културни новини" на литературния сайт Liternet е публикувана информация за представянето на БОД на XV Международен симпозиум на IDS: http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=17461&sid=31

- септември 2013 г. - в "Литературен вестник" е публикуван пространен репортаж за състоялия се в Москва (7-13 юли 2013 г.) световен конгрес, посветен на творчеството на Ф. Достоевски и за участието на БОД в него. Вж.: XV Международен симпозиум на International Dostoevsky Society // Литературен вестник, год. XXII, 2013, № 29, 25 септември - 1 октомври, с. 4. Знаменателна е рубриката, под която редакцията е публикувала материала - "Пробив".

7 октомври 2013 г., зала № 1 на СУ "Св. Климент Охридски", 18.00 ч. - Откриване на третия сезон (2013/2014 г.) от живота и дейността на Българско общество "Достоевски" с доклад на младата италианска изследователка Алесандра Елиза Визинони (Бергамо).

- в сп. "Проглас" (2013, № 2, с. 227-229) е публикуван текстът на Вл. Донев "Световен симпозиум за творчеството на Достоевски" (първият му вариант бе прочетен на заседанието на БОД на 7 октомври 2013 г.)

януари 2014 г. - излиза от печат книгата на Стоян Асенов "Битие и отсъствие. Достоевски и опитът за смъртта" (С.: УИ "Св. Климент Охридски", 2014).

март 2014 г. - Алесандра Елиза Визинони, изнесла доклад пред БОД на 7 октомври 2013 г., успешно защищава своя дисертационен труд в Университета на Бергамо (Италия).

7-9 април 2014 г. - инициативи на БОД, свързани с гостуването на Анастасия Гачева (Москва), доктор на филологическите науки.

7 април 2014 г. - доклад на А. Гачева пред БОД на тема: "Достоевски и Тютчев: художествени и историософски паралели"

8-9 април 2014, София. Българско общество "Достоевски", Институт за литература на БАН, СУ "Св. Климент Охридски", Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" организират поредица събития "В памет на Георги Гачев (1929-2008)" във връзка с неговата 85-годишнина.

8 април 2014 г., 14 ч., НБКМ - кръгла маса "Творческото наследство на Георги Гачев". Кръглата маса бе открита с приветствие от проф. Боряна Христова, директор на НБКМ. В словото си тя разказа за срещите си с Г. Гачев - чест гост на Националната библиотека - и сподели, че Библиотеката притежава неголям негов архивен фонд. След като съобщи и за другите инициативи, реализирани съвместно с НБКМ, тя пожела успех на кръглата маса. С встъпително слово към присъстващите се обърна водещият на кръглата маса Е. Димитров, след което последователно говориха: Камен Михайлов ("За гачевознанието (Бероновият комплекс)", Александър Панов ("Опозицията хронологична - типологична стадиалност и идеята за закъсняло-ускорено развитие на литературата "), Юлиан Жилиев ("Световната литература в панорамния слово-образ на Георги Гачев"). Текстът на Панко Анчев ("Кога, защо и как литературата се развива ускорено. Методологически проблеми на теорията на Георгий Д. Гачев за ускореното развитие на литературата") бе прочетен от Е. Димитров, след което водещият изнесе своя доклад ("Георги Гачев - от Бахтин към Достоевски"). След 16 ч. в заседателната зала на НБКМ дойдоха роднини, колеги и приятели на Г. Гачев, които разказаха за срещите си с него. Мария Бойкикиева разказа интересни спомени за детството си, когато през 30-те години със семейството на Г. Гачев са живеели в един и същи блок в Москва.

8 април 2014 г., 17.30 ч., НБКМ, западно фоайе - официално откриване на изложбата "Световете на Георги Гачев". Проф. Б. Христова, открила изложбата, изтъкна, че Националната библиотека винаги откликва на инициативи, свързани със запазването на паметта за видни български писатели, интелектуалци и културни дейци. Тя подчерта, че фондовете на библиотеката съхраняват немалко книги на Г. Гачев и благодари за усилията и жеста на А. Гачева, дарила нови 18 книги на големия руско-български учен. В словото си Е. Димитров изтъкна значимостта на научното и културното дело на Георги Гачев, което свързва две национални литератури и култури и се чувства като че ли едновременно еднакво добре и еднакво "неуютно" във всяка от тях. Необходими са нови преводи, нови издания, но най-вече - нови "рационализации" на мисълта на Г. Гачев. България трябва да пази паметта за всички свои писатели, учени и дейци, независимо дали те са се реализирали в страната или извън нея, трябва да се скъса веднъж завинаги с отъждествяването между национална култура и държавни граници. Фигурата на Г. Гачев е "гранична", мост към една от големите европейски култури и този потенциал трябва да бъде използван. А. Гачева представи изложбата, в която са презентирани както книги от фондовете на НБКМ, така и нови руски издания на Г. Гачев, които ще бъдат предоставени в дар на Националната библиотека. В изложбата са подредени и документи и многобройни фотографии, демонстриращи биографията на Г. Гачев и изтъкващи най-вече връзката с историческата му родина - България. - Събитието бе отразено от електронните медии, а присъстващите с интерес разгледаха изложбата, която остана до края на месеца.

9 април 2014 г., сряда, 11 ч. - публична лекция на А. Гачева "Георги Гачев: живот, творчество, идеи" в Нова конферентна зала на СУ "Св. Климент Охридски". Събитието бе открито от доц. Катя Станева, ръководител на катедра "Българска литература", издигнала кандидатурата на Г. Гачев като doctor honoris causa на Софийския университет. Интересната лекция на А. Гачева бе съпроводена с мултимедия, а след нея докладчикът отговори на въпросите на присъстващите. Накрая А. Гачева благодари на организаторите за инициативите в памет на Г.Д. Гачев.

юни 2014 г. - в сп. "Философски алтернативи" (2014, № 3) са публикувани блок материали, подготвени от Българско общество "Достоевски". В рубриката "Екзистенциални проблеми на философията на литературата" са публикувани статиите на Нина Димитрова "Софийност и инферналност: героините на Достоевски" (с. 89-98), на Стоян Асенов - "Лицето и погледът - три разказа на княз Мишкин" (с. 99-114) и на Емил Димитров - "Достоевски и романът-икона" (с. 115-129). И трите текста първоначално бяха изнесени като доклади на заседанията на БОД през сезон 2014/2014.

29 юни 2014 г. - съдържанието на броя на "Философски алтернативи" е публикувано в Литернет: http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=19657&sid=4

август 2014 г. - в брой № 4 на сп. "Философски алтернативи" за 2014 г. е публикувана бележка (на с. 39), с която редакцията на списанието се извинява на БОД за това, че при подготовката на блока материали в № 3 (вж. по-горе) по технически причини е отпаднало подзаглавието: "Българско общество Достоевски гостува на сп. Философски алтернативи".

1 септември 2014 г. - излиза от печат първия том на алманаха на БОД "Достоевски: мисъл и образ" (обем 384 с.).

5 септември 2014 г. - представяне за първи път на първия том на Алманаха "Достоевски: мисъл и образ" в Университета на Бохум (Германия), в рамките на международната научна конференция "Псевдонимы русской эмиграции". Алманахът получи много висока оценка от присъстващите учени-русисти (от Германия, Русия, Чехия, Литва, Латвия, Естония, Грузия, Израел и др.)

15 октомври 2014 г., сряда - публична презентация на алманаха "Достоевски: мисъл и образ", т. 1 (вж. Протокол № 23). С това събитие бе открит четвъртият сезон от живота на Българско общество "Достоевски" (2014/2015)

29 октомври 2014 г. - Излиза бр. № 34 на "Литературен вестник" за 2014 г., в който на две страници (4-5) е публикуван блок материали, посветен на първия том на алманаха "Достоевски: мисъл и образ". Публикувани са текстове: "От редакцията", "Достоевски": От Обществото към Алманаха" (текст на изказването на акад. П. Попиванов на премиерата на алманаха), рецензия за тома от проф. Н. Богомилова; публикувана е също емблемата на Обществото, съставът на международната редколегия на алманаха, художествена фотография на корицата.

3 ноември 2014 г. - "музикално" заседание на БОД, проведено в зала № 35 на Музикалната академия "Панчо Владигеров"

декември 2014 г. - в сп. "Философски алтернативи" е публикувана рецензия за първия том на алманаха "Достоевски: мисъл и образ" (вж.: Антов Пл. Достоевски със свой български алманах // Философски алтернативи, год. XXIII, 2014, № 6, с. 155-157).

1 декември 1914 г. - Българско общество "Достоевски" навършва три години от своето основаване, за което то беше поздравено от заместник-президента на International Dostoevsky Society Стефано Алое и от неговия секретар Жорди Мориляс. На заседанието единодушно беше приета промяна в Устава на БОД, отразяваща факта на съществуване на алманаха "Достоевски: мисъл и образ", издание на Обществото.

19 февруари 2015 г. - На сайта на Испанското общество "Достоевски" е публикувана рецензията на Жорди Мориляс за първия том на алманаха "Достоевски: мисъл и образ" (Вж.: Morillas Jordi //

http://agonfilosofia.es/index.php?option=com_content&view=article&id=321&Itemid=16

1 април 2015 г. - В № 13 на "Литературен вестник" за 2015 г. под заглавие "Отзив за българска книга в Испания" е публикувана в превод на български рецензията на Жорди Мориляс за първия том на алманаха "Достоевски: мисъл и образ" (прев. С. Савова).

6-9 април 2015 г. - гостуване на Жорди Мориляс, секретар на International Dostoevsky Society, на Българско общество "Достоевски".

6 април 2015 г. - доклад на Жорди Мориляс пред Българско общество "Достоевски" на тема: "Мигел де Унамуно чете Достоевски (Контакти и паралели)"

7 април 2015 г., 12.30 ч. - Лекция на Жорди Мориляс в Испаноезичения център на СУ "Св. Климент Охридски" на тема "Пио Бароха, един испански либерал".. Е. Димитров откри срещата и накратко разказа за повода на посещението на Ж. Мориляс, а доц. Татяна Пантева представи лектора на присъстващите. Лекцията бе изслушана с голям интерес от присъстващите 38 преподаватели и студенти испанска филология, а в нейното обсъждане участваха Андре Сааведра, Игнасио Вердиал, Т. Пантева и др. Е. Димитров предложи в следващия том на алманаха "Достоевски: мисъл и образ" да бъде публикуван текст на Пио Бароха с встъпление на Ж. Мориляс и изрази надеждата си, че в обозримо бъдеще ще се появят нови български преводи на книгите на П. Бароха.

14 май 2015 г., четвъртък - със заседание № 30 е закрит четвъртият сезон от живота и дейността на Българско общество "Достоевски".