Лятна школа за докторанти

Маркс и Достоевски: пресечни и разривни точки

9 – 15 септември 2018 г., Китен

Информация за участниците

В 60 часа лекционни и семинарни занятия, водени от известни учени, докторантите ще се запознаят с тълкувания, тематични и методологически тенденции в различни научни области, имащи пряка или косвена връзка с делото на Карл Маркс и Фьодор Достоевски, както и да представят собствени разработки и виждания по темата. Те получават сертификат и кредити в зависимост от участието си: 6 ECTS за присъствие и участие; 10 ECTS за участие в семинар с представяне на доклад по темата. Работни езици: руски и английски. Школата ще се проведе в ТД на СУ „Св. Климент Охридски“ в гр. Китен, България; докторантите ще бъдат настанени в стая с две легла, баня и сервизни помещения, хладилник, телевизор, интернет, ползване на паркинг.

Вижте повечеБългарско общество "Ф. Достоевски" набира дарения за организацията на симпозиума
"Антропологията на Достоевски" (София, 23-26 октомври 2018).

Банкова сметка: Банка ДСК, Банков код: STSABGSF, IBAN: BG05STSA93000025195265

Имената на дарителите ще бъдат вписани в материалите на симпозиума.

АКТУАЛНО

На 23 януари 2019, сряда, от 17.00 ч. във Втора заседателна зала на СУ "Св. Климент Охридски" ще се състои Общото събрание на Българско общество "Ф. Достоевски".

Дневен ред на събранието:
  1. Отчет за дейността на Обществото за 2018 г. от председателя на сдружението Е. Димитров.
  2. Отчет от секретаря на сдружението Ст. Асенов.
  3. Избиране на нов член на УС на БОД.
  4. За резултатите от международния симпозиум "Антропологията на Достоевски" (23-26 октомври 2018).
  5. За сборника от Симпозиума.
  6. За третия том на алманаха "Достоевски: мисъл и образ"
  7. Перспективи за дейността на БОД през 2019 г.
  8. Заплащане на членския внос за 2019 г.
  9. Разни
Заседание 40 (06.04.2017)

Заседание 40


06.04.2017

 

Заседание 39 (05.12.2016)

Заседание 39


05.12.2016

 

Заседание 38 (07.11.2016)

Заседание 38


07.11.2016