В памет на Михаил Бушев
(1936–2019)

 

На 12 декември 2019 г. след кратко боледуване в София се спомина редовният член на Българско общество „Ф. Достоевски” доц. д-р Михаил Бушев - учен-физик и преводач.
Михаил Бушев беше сред най-мотивираните членове на Обществото, един от първите, които се присъединиха към него след създаването му на 5 декември 2011 г.
Той бе поклонник и добър познавач на творчеството на Фьодор Достоевски и ние ще го запомним с неговата интелигентност, задълбоченост и фино присъствие. М. Бушев активно участваше в живота на Обществото: неговият глас се чуваше в дискусиите на редовните му заседания, а на едно от тях (9 март 2015 г.) той изнесе интересен доклад на тема: "Достоевски за свободата на волята: някои физически конотации в повестта „Записки от подземието" (за заседанието вж.: https://bod.bg/bg/zasedaniya/zasedanie-28.html).
Според обичайната практика на Обществото, на основата на доклада си М. Бушев подготви статия, която бе публикувана в т. 2 на алманаха "Достоевски: мисъл и образ" (С., 2016); така неговото присъствие вече е надмогнало ограниченията на времето, духът е победил тлението.

Вижте повечеБългарско общество "Ф. Достоевски" набира дарения за организацията на симпозиума
"Градовете на / в Достоевски" (Истанбул, 19-22 октомври 2020 г.).

Банкова сметка: Банка ДСК, Банков код: STSABGSF, IBAN: BG05STSA93000025195265

Имената на дарителите ще бъдат вписани в материалите на симпозиума.

АКТУАЛНО


Редовно заседание и Общо събрание на Българско общество „Ф. Достоевски”

На 12 март 2020 г., четвъртък, от 17.30 ч. в Първа заседателна зала на СУ „Св. Климент Охридски” ще се състои редовно заседание на Българско общество „Ф. Достоевски”. На него проф. д.ф.н. Нина Димитрова ще изнесе доклад на тема: „Бесове”: психиатрия, антропология, метафизика, който ще бъде последван, както обикновено, от дискусия.

Заседанието е посветено на светлата памет на доц. Михаил Бушев (1935–2019); за него вж.: https://bod.bg/bg/istoriya/hronika/v-pamet-na-mihail-bushev.html

След редовното заседание, от 18.30 ч., ще се проведе годишното Общо събрание на Обществото при следния дневен ред:

  1. Отчет от председателя на Българско общество „Ф. Достоевски” за 2019 г.
  2. Отчет от секретаря на БОД за 2019 г.
  3. Заплащане на членския внос за 2020 г.
  4. Избор на нов Управителен съвет на Българско общество „Ф. Достоевски”
  5. Информация за международния симпозиум в Истанбул
  6. Разни

 

УС на БОД


Заседание 40 (06.04.2017)

Заседание 40


06.04.2017

 

Заседание 39 (05.12.2016)

Заседание 39


05.12.2016

 

Заседание 38 (07.11.2016)

Заседание 38


07.11.2016