Българско общество "Ф. Достоевски" набира дарения за организацията на симпозиума
"Антропологията на Достоевски" (София, 23-26 октомври 2018).

Банкова сметка: Банка ДСК, Банков код: STSABGSF, IBAN: BG05STSA93000025195265

Имената на дарителите ще бъдат вписани в материалите на симпозиума.

АКТУАЛНО

На 23 януари 2019, сряда, от 17.00 ч. във Втора заседателна зала на СУ "Св. Климент Охридски" ще се състои Общото събрание на Българско общество "Ф. Достоевски".

Дневен ред на събранието:
  1. Отчет за дейността на Обществото за 2018 г. от председателя на сдружението Е. Димитров.
  2. Отчет от секретаря на сдружението Ст. Асенов.
  3. Избиране на нов член на УС на БОД.
  4. За резултатите от международния симпозиум "Антропологията на Достоевски" (23-26 октомври 2018).
  5. За сборника от Симпозиума.
  6. За третия том на алманаха "Достоевски: мисъл и образ"
  7. Перспективи за дейността на БОД през 2019 г.
  8. Заплащане на членския внос за 2019 г.
  9. Разни
Заседание 40 (06.04.2017)

Заседание 40


06.04.2017

 

Заседание 39 (05.12.2016)

Заседание 39


05.12.2016

 

Заседание 38 (07.11.2016)

Заседание 38


07.11.2016