• 00 Slid
  • 01 Slid
  • 02 Slid
  • 03 Slid
  • 04 Slid

Международный симпозиум

Антропология Достоевского.
Человек как проблема и объект изображения в мире Достоевского

АКТУАЛНО

На 22 февруари 2018, четвъртък, от 18.00 ч. във Втора заседателна зала на СУ "Св. Климент Охридски" ще се състои Общото събрание на Българско общество "Ф. Достоевски".

Дневен ред на събранието:
  1. Отчет за дейността на Обществото за 2017 г. от председателя на сдружението Е. Димитров.
  2. Отчет от секретаря на сдружението Ст. Асенов.
  3. За подготовката на международния симпозиум "Антропологията на Достоевски" (23-26 октомври 2018).
  4. За сайта на Българско общество "Достоевски".
  5. Заплащане на членския внос за 2018 г.
  6. Разни
Заседание 40 (06.04.2017)

Заседание 40


06.04.2017

 

Заседание 39 (05.12.2016)

Заседание 39


05.12.2016

 

Заседание 38 (07.11.2016)

Заседание 38


07.11.2016