mihail_bushev.jpg

В памет на Михаил Бушев
(1936–2019)

На 12 декември 2019 г. след кратко боледуване в София се спомина редовният член на Българско общество „Ф. Достоевски” доц. д-р Михаил Бушев - учен-физик и преводач.

Михаил Бушев беше сред най-мотивираните членове на Обществото, един от първите, които се присъединиха към него след създаването му на 5 декември 2011 г.

Прочети още...

obshtestvo_poster.jpeg

5 декември 2011, 18.00 ч. - В зала № 1 на СУ "Св. Климент Охридски" се състоя "Вечер в памет на Ф. Достоевски" (във връзка със 190-годишнината от рождението на писателя) и същевременно се проведе учредителното събрание на Българско общество "Достоевски" (БОД). Присъстваха над 50 души - учени, общественици, много студенти. Председателстващият събранието д-р Иван Колев (Философски факултет на СУ) откри вечерта и представи д-р Е. Димитров, който изнесе лекция на тема "Онтопоетиката на Достоевски".

Прочети още...